Miami International Airport to Miami Beach 1-4 Passengers
FLL to Miami Beach 5-7
$145